Bài viết này tổng đúng theo lại những kí hiệu toán thù học tập được sử dụng vào blog. Về cơ phiên bản, tôi đã nỗ lực đồng hóa hết sức hoàn toàn có thể những kí hiệu này với các kí hiệu thường được các đơn vị học đồ vật với toán thù học tập thực hiện. Tại phía trên tôi ko đề cùa tới cách tính từng phnghiền toán thù cụ thể bởi vì tôi đã trình bày trong các chuỗi bài về Toán thù cùng Xác Suất rồi.

Mục lụcTập hợpKí hiệuÝ nghĩa
$mathbbA$Tập $mathbbA$ bất kì
$mathbbN$Tập số từ nhiên
$mathbbZ$Tập số nguyên
$mathbbQ$Tập số hữu tỉ
$mathbbI$Tập số vô tỉ
$mathbbR$Tập số thực
$x,y,z$Tập đựng những thành phần $x,y,z$
$a_1,a_2,…,a_n$Tập đựng các số nguyên trường đoản cú $a_1$ cho tới $a_n$
$$Tập chứa những số thực trong khoảng $a
Số và ma trậnKí hiệuÝ nghĩa
$a$Số thực $a$
$mathbfa$Véc-khổng lồ cột $mathbfa$
$mathbfA$Ma trận $mathbfA$
$_n$ hoặc $(a_1,….,a_m)$Véc-to hàng $mathbfa$ cấp cho $n$
$_n^intercal$ hoặc $(a_1,….,a_m)^intercal$Véc-lớn cột $mathbfa$ cung cấp $n$
$mathbfainmathbbR^n$Véc-khổng lồ cột số thực $mathbfa$ cấp cho $n$
$_mn$Ma trận $mathbfA$ cấp $m imes n$
$mathbfAinmathbbR^m imes n$Ma trận số thực $mathbfA$ cung cấp $m imes n$
$mathbfI_n$Ma trận đơn vị chức năng cung cấp $n$
$mathbfA^dagger$Giả nghịch đảo của ma trận $A$ (Moore-Penrose pseudoinverse)
$mathbfAodotmathbfB$Phép nhân phần tử Hadamard của ma trận $mathbfA$ cùng với ma trận $mathbfB$ (element-wise (Hadamard))
$mathbfaotimesmathbfb$Phxay nhân quanh đó của véc-khổng lồ $mathbfa$ cùng với véc-to $mathbfb$ (outer product): $mathbfamathbfb^intercal$
$VertmathbfaVert_p$Norm cấp cho $p$ của véc-khổng lồ $mathbfa$: $VertmathbfaVert=igg(sum_ivert x_ivert^pigg)^frac1p$
$VertmathbfaVert$Norm cấp 2 của véc-khổng lồ $mathbfa$ (độ lâu năm véc-to)
$a_i$Phần tử trang bị $i$ của véc-khổng lồ $mathbfa$
$A_i,j$Phần tử hàng $i$, cột $j$ của ma trận $mathbfA$
$A_i_1:i_2,j_1:j_2$Ma trận nhỏ từ bỏ hàng $i_1$ tới $i_2$ và cột $j_1$ tới $j_2$ của ma trận $mathbfA$
$A_i,:$ hoặc $mathbfA^(i)$Hàng $i$ của ma trận $mathbfA$
$A_:,j$Cột $j$ của ma trận $mathbfA$
Giải tíchKí hiệuÝ nghĩa
$f:mathbbAmapstomathbbB$Hàm số $f$ với tập xác minh $A$ và tập quý giá $B$
$f(x)$Hàm số 1 vươn lên là $f$ theo biến đổi $x$
$f(x,y)$Hàm số 2 biến chuyển $f$ theo biến đổi $x$ cùng $y$
$f(mathbfx)$Hàm số $f$ theo véc-lớn $mathbfx$
$f(mathbfx; heta)$Hàm số $f$ theo véc-to $mathbfx$ có tđê mê số véc-to lớn $ heta$
$f(x)^prime$ hoặc $dfracdfdx$Đạo hàm của hàm $f$ theo $x$
$dfracpartialfpartialx$Đạo hàm riêng của hàm $f$ theo $x$
$ abla_mathbfxf$Gradient của hàm $f$ theo véc-lớn $mathbfx$
$int_a^bf(x)dx$Tích phân tính theo $x$ trong khoảng $$
$int_mathbbAf(x)dx$Tích phân toàn miền $mathbbA$ của $x$
$int f(x)dx$Tích phân toàn miền quý giá của $x$
$logx$ hoặc $lnx$Logarit trường đoản cú nhiên: $logx riangleqlnx riangleqlog_ex$
$sigma(x)$Hàm sigmoid (logistic sigmoid): $dfrac11+e^-x=dfrac12Bigg( anhigg(dfracx2igg)+1Bigg)$
Xác suất thống kêKí hiệuÝ nghĩa
$haty$Đầu ra dự đoán
$hatp$Xác suất dự đoán
$hat heta$Tsay đắm số ước lượng
$J( heta)$Hàm ngân sách (cost function) tốt hàm lỗi (lost function) ứng cùng với ttê mê số $ heta$
I.I.DMẫu tự nhiên (Independent & Identical Distribution)
$LL( heta)$Log Likelihood của tham mê số $ heta$
MLEƯớc lượng phải chăng cực to (Maximum Likelihood Estimation)
MAPCực đại Phần Trăm hậu nghiệm (Maximum A Posteriori)