Hồ Sơ Vay Vốn Hội Nông Dân, Hiệu Quả Từ Nguồn Quỹ Hỗ Trợ Nông Dân

Những năm qua, được sự hỗ trợ nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh, Hội Nông dân xã Mỹ Cẩm đã triển khai thực hiện Dự án chăn nuôi bò sinh sản bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho hội viên nông dân

*

Đầu năm 2016 Hội Nông dân xã Mỹ Cẩm đã tham mưu với UBND xã triển khai thực hiện Dự án ở ấp số 2 cho hội viên hội nông dân, thiếu đất sản xuất, có nhu cầu vay vốn để phát triển chăn nuôi bò sinh sản. Từ tháng 05 năm 2016 đến nay, Hội đã triển khai dự án tại ấp số 2, tổng nguồn vốn là 500.000.000đ đồng, từ Quỹ hỗ trợ nông dân của hội Nông dân tỉnh. Số vốn này được Hội Nông dân xã xét đề nghị về trên cho 20 hộ vay, mỗi hội viên vay 25 triệu đồng, không phải thế chấp tài sản, lãi suất thấp, trả lãi từng tháng và trong 3 năm, hoàn trả hết số tiền vay. Các hộ vay vốn đã mua 20 con bò sinh sản, được lựa chọn tại địa phương để thích nghi với điều kiện khí hậu. Qua thống kê, đến nay đã phát triển thêm 20 con bê, nâng tổng số bò của Dự án lên 40 con, hiện đang phát triển tốt.

Đang xem: Vay vốn hội nông dân

Ông Đặng Văn Châu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Cẩm, cho biết: Đầu năm 2016, Hội nhận hỗ trợ 500 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân của Tỉnh Hội để cho các hộ hội viên vay đầu tư chăn nuôi bò sinh sản. Hội đã chọn 20 hội viên của Chi hội ấp số 2 có nhu cầu vay vốn phát triển chăn nuôi, mỗi hội viên vay 25 triệu đồng, mua 01 con bò giống, với tổng số bò là 20 con.

 

Đồng thời, thành lập nhóm dự án, hàng quý nhóm tổ chức họp trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi giữa các hội viên. Bên cạnh đó, nhóm Dự án còn được cán bộ nông nghiệp huyện chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi như: Cách chăm sóc, phòng chống bệnh cho bò sinh sản… Qua 3 năm thực hiện, tổng số bò của nhóm đã tăng lên 40 con, tổng giá trị bê khoảng 200 triệu đồng. Hiện, hội viên đã hoàn trả cả gốc và lãi theo quy định.

Xem thêm: Game Trúc Xanh Online – Thử Tài Trí Nhớ Trò Chơi Trúc Xanh

 

Tháng 5 năm 2018, Hội tiếp tục luân chuyển vốn vay cho 20 hộ hội viên thuộc Chi hội ấp số 5, với số vốn hỗ trợ 500 triệu đồng, mua 20 con bò sinh sản. Đây là mô hình chăn nuôi phù hợp với địa phương, mang tính bền vững, góp phần giúp nông dân tăng thu nhập, hiện nay đàn bò phát triển tốt và đã tăng lên 40 con.

Xem thêm: Adobe Photoshop Cs6 Crack + Serial Key 2021 Full Version, Adobe Photoshop Cs6 Crack Full Version Download

Được biết trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Mỹ Cẩm tiếp tục tuyên truyền, vận động các hội viên, các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn đóng góp, ủng hộ Quỹ hỗ trợ nông dân để mở rộng quy mô Dự án. Đồng thời, đề nghị Trung ương Hội và Hội Nông dân tỉnh tiếp tục bổ sung nguồn vốn của dự án giúp các hội viên đầu tư phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững.

Leave a Reply

Your email address will not be published.