Vay Thế Chấp Nhà – Vay Thế Chấp Là Gì

Hàng triệu chủ nhà đã tận dụng trợ giúp tạm hoãn trả khoản vay thế chấp. Nếu giai đoạn tạm hoãn trả khoản vay thế chấp ban đầu của quý vị gần kết thúc, hãy quyết định các bước tiếp theo.

Đang xem: Vay thế chấp

*

Nếu tiền của quý vị vẫn quá eo hẹp

Nếu quý vị ký kết hợp đồng cho vay thế chấp theo Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ Và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES) và vẫn gặp khó khăn tài chính vì đại dịch, quý vị có quyền yêu cầu và được gia hạn. Việc gia hạn sẽ không tự động xảy ra—quý vị cần đề nghị dịch vụ vay thế chấp của quý vị. Trao đổi với dịch vụ vay thế chấp của quý vị hoặc cố vấn viên nhà ở được Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (Department of Housing and Urban Development, HUD) phê chuẩn.

Nếu quý vị có khả năng chi trả

Nếu tình hình tài chính của quý vị cho phép quý vị trả khoản vay thế chấp, đã đến lúc thoát khỏi giai đoạn tạm hoãn trả khoản vay thế chấp. Bởi vì quý vị cần theo kịp tình hình và hoàn trả các khoản chưa trả, bước tiếp theo quý vị cần thực hiện là trao đổi với dịch vụ vay thế chấp của quý vị hoặc cố vấn viên về nhà ở. Dịch vụ vay thế chấp của quý vị có thể cho quý vị biết về các lựa chọn mà quý vị có thể chi trả.

Nhận trợ giúp chuyên môn từ một cố vấn viên

Truy cập rev-conf.org/mortgagehelp hoặc gọi Cục Bảo Vệ Tài Chính cho Người Tiêu Dùng (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB) theo số (855) 411-CFPB (2372) để tìm một cố vấn viên về nhà ở được Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) phê chuẩn và miễn phí cho quý vị.

Tránh xa những chiêu trò lừa đảo

Những kẻ lừa đảo muốn lợi dụng những chủ nhà gặp rắc rối bằng cách tính nhiều tiền—thậm chí hàng nghìn đô la—cho những lời hứa hẹn giúp đỡ dối trá. Quý vị không nên trả cho bất cứ ai để giúp quý vị tránh khỏi bị tịch thu nhà/đất thế chấp. Sự trợ giúp mà quý vị cần có thể được cung cấp miễn phí cho quý vị từ dịch vụ vay thế chấp hoặc thông qua cơ quan tư vấn nhà ở được Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) phê chuẩn.

Xem thêm: Bí Quyết Vay Tiền Nhanh Atome Credit, Atome Credit

Federal Coronavirus resources

White House Coronavirus Task Force

Information about COVID-19 from the White House Coronavirus Task Force in conjunction with CDC, HHS, and other agency stakeholders.Visit coronavirus.gov

USAGov

Information on what the U.S. Government is doing in response to COVID-19.Visit usa.gov (English) Visit usa.gov (Spanish)

GIA HẠN THỜI GIAN TẠM HOỄN GIẢ KHOẢN VAY THẾ CHẤP

Theo Hỗ Trợ, Cứu Trợ Và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona (CARES), nhiều chủ nhà đã được tạm hoãn trả khoản vay thế chấp ban đầu trong thời gian tối đa 90 hoặc 180 ngày. Thời hạn tạm hoãn trả khoản vay thế chấp được cung cấp trong thời gian tối đa 360 ngày đối với hầu hết những người vay vn vầu hết các khoản vay thế chấp được liên bang bảo đảm (o đảmẫnu ản vay thông qua Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Liên Bang (Federal Housing Authority, FHA), Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ (Veteran Affairs, VA), Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (U.S. Department of Agriculture, USDA), Fannie Mae hoặc Freddie Mac). Nếu quý vị cần tiếp tục tạm hoãn trả khoản vay thế chấp vì đại dịch, quý vị cần yêu cầu dịch vụ vay thế chấp của quý vị gia hạn.

Xin lthế chằng việc kết thúc thời gian tạm hoãn trả khoản vay thế chấp không có nghĩa là quý vị phải hoàn trả ngay tất cả các khoản tiền chưa trả. Qu chị và dịch vụ vay thế chấp của qể lập một kế hoạch trả nợ phù hợp với quý vị.

Ngay cả khi quý vị không có khoản vay thế chấp được liên bang bảo đảm, quđảmị vẫn có thể nhận được các lựa chọn cứu trợ. Liên lạc với cố vấn viên về nhênở được Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) phê chuẩn và liên lạc với dịch vụ vay thế chấp của quý vị ngay.

Xem thêm: Lãi Suất Vay Tiền Mua Đất Lãi Suất Thấp 2021, Cho Vay Vốn Mua Nhà Đất Trả Góp

GỬI KHIẾU NẠI

Quý vị có vấn đề với sản phẩm hay dịch vụ tài chính? Chúng tôi sẽ chuyển tiếp khiếu nại của quý vị đến công ty và làm việc để có được câu trả lời cho quý vị — thông thường trong vòng 15 ngày.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *