vay thế chấp nhà ở

Tự do thực hiện những kế hoạch lớn của bản thân và gia đình

Đang xem: Vay thế chấp nhà ở

Đăng ký ngay Đăng ký ngay click here to go to the contact us Đường dẫn này sẽ dẫn đến một cửa sổ mới

Vay Thế Chấp Nhà cung cấp một khoản vay được đảm bảo bằng căn nhà của bạn. Sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ được tiếp cận ngay nguồn tài chính để đáp ứng các nhu cầu đa dạng.

Lãi suất vay thế chấp nhà từ 6,20%/ năm
Bạn có thể lựa chọn lãi suất cố định đến 5 năm
Thủ tục vay thật đơn giản và nhanh gọn cùng lãi suất cạnh tranh Khoản vay lên đến 60% giá trị căn nhà thế chấp Thời hạn trả góp lên đến 15 năm Thanh toán ít hơn thông qua lựa chọn dư nợ giảm dần

Tự do thực hiện những kế hoạch lớn của bản thân và gia đình

Chi tiết sản phẩm Vay Thế Chấp Nhà

Đặc tính sản phẩm
Chi tiết
Loại hình lãi suất
Cố định trong vòng tối đa 5 năm. Sau đó áp dụng lãi suất thả nổi
Tỷ lệ Vay trên Tài Sản tối đa
60%1
Giá trị khoản vay
 Lên đến 8 tỷ VND
Lựa chọn thanh toán
Gốc và Lãi
Phương thức thanh toán
Nợ gốc bằng nhau hoặc khoản hoàn trả bằng nhau, tùy thuộc vào phê duyệt của Ngân hàng Tần suất thanh toán
Hàng tháng
Thanh toán trước hạn
Thanh toán trước hạn dễ dàng giúp bạn giảm lãi suất phải trả
Kỳ hạn khoản vay
Từ 1 đến 15 năm
Mục đích vay
Mục đích vay đa dạng phù hợp với quy định pháp luật và của Ngân hàng

Chi tiết sản phẩm Vay Thế Chấp Nhà

Đặc tính sản phẩm
Loại hình lãi suất
Chi tiết
Cố định trong vòng tối đa 5 năm. Sau đó áp dụng lãi suất thả nổi
Đặc tính sản phẩm
Tỷ lệ Vay trên Tài Sản tối đa
Chi tiết
60%1
Đặc tính sản phẩm
Giá trị khoản vay
Chi tiết
 Lên đến 8 tỷ VND
Đặc tính sản phẩm
Lựa chọn thanh toán
Chi tiết
Gốc và Lãi
Đặc tính sản phẩm
Phương thức thanh toán
Chi tiết
Nợ gốc bằng nhau hoặc khoản hoàn trả bằng nhau, tùy thuộc vào phê duyệt của Ngân hàng Đặc tính sản phẩm
Tần suất thanh toán
Chi tiết
Hàng tháng
Đặc tính sản phẩm
Thanh toán trước hạn
Chi tiết
Thanh toán trước hạn dễ dàng giúp bạn giảm lãi suất phải trả
Đặc tính sản phẩm
Kỳ hạn khoản vay
Chi tiết
Từ 1 đến 15 năm
Đặc tính sản phẩm
Mục đích vay
Chi tiết
Mục đích vay đa dạng phù hợp với quy định pháp luật và của Ngân hàng

1 Tỷ lệ Vay trên Tài Sản (Loan to Value – LTV) tùy thuộc vào quá trình đánh giá và các tiêu chí tín dụng của rev-conf.org

Lãi suất và phí Vay Thế Chấp Nhà

Xem thêm: phim chuột mickey

Lãi suất cố định Lãi suất thả nổi Phí trả nợ trước hạn

Lãi suất cố định

Kỳ hạn cố định Khách hàng Premier
Nhân viên Doanh nghiệp duy trì tài khoản tại rev-conf.org cho mục đích chuyển lương
Khách hàng khác
06 tháng 6,20%/năm
6,25%/năm
6,70%/năm
12 tháng 6,50%/năm
6,55%/năm
7,00%/năm
24 tháng 7,00%/năm
7,05%/năm
7,50%/năm
36 tháng 7,40%/năm
7,45%/năm
7,90%/năm
48 tháng 8,00%/năm
8,05%/năm
8,50%/năm
60 tháng 9,74%/năm
9,79%/năm
10,24%/năm

Lãi suất cố định

Kỳ hạn cố định 06 tháng Khách hàng Premier
6,20%/năm
Nhân viên Doanh nghiệp duy trì tài khoản tại rev-conf.org cho mục đích chuyển lương
6,25%/năm
Khách hàng khác
6,70%/năm
Kỳ hạn cố định 12 tháng Khách hàng Premier
6,50%/năm
Nhân viên Doanh nghiệp duy trì tài khoản tại rev-conf.org cho mục đích chuyển lương
6,55%/năm
Khách hàng khác
7,00%/năm
Kỳ hạn cố định 24 tháng Khách hàng Premier
7,00%/năm
Nhân viên Doanh nghiệp duy trì tài khoản tại rev-conf.org cho mục đích chuyển lương
7,05%/năm
Khách hàng khác
7,50%/năm
Kỳ hạn cố định 36 tháng Khách hàng Premier
7,40%/năm
Nhân viên Doanh nghiệp duy trì tài khoản tại rev-conf.org cho mục đích chuyển lương
7,45%/năm
Khách hàng khác
7,90%/năm
Kỳ hạn cố định 48 tháng Khách hàng Premier
8,00%/năm
Nhân viên Doanh nghiệp duy trì tài khoản tại rev-conf.org cho mục đích chuyển lương
8,05%/năm
Khách hàng khác
8,50%/năm
Kỳ hạn cố định 60 tháng Khách hàng Premier
9,74%/năm
Nhân viên Doanh nghiệp duy trì tài khoản tại rev-conf.org cho mục đích chuyển lương
9,79%/năm
Khách hàng khác
10,24%/năm

sau kỳ hạn cố định, lãi suất thả nổi sẽ được áp dụng

Lãi suất thả nổi = Lãi suất cơ bản + Biên độ

Kỳ hạn Lãi suất cơ bản2

Biên độ vay đối với

Khách hàng Premier

Biên độ vay dành cho Nhân viên Doanh nghiệp duy trì tài khoản lương tại rev-conf.org  
Biên độ vay đối với khách hàng khác  
1 tháng 9,25%/ năm 0%/năm
0,10%/năm
0,75%/ năm 3 tháng 9,75%/ năm 0%/năm
0,10%/năm
0,75%/ năm 6 tháng 10,00%/ năm 0%/năm
0,10%/năm
0,75%/ năm

Lãi suất thả nổi = Lãi suất cơ bản + Biên độ

Kỳ hạn 1 tháng Lãi suất cơ bản2 9,25%/ năm

Biên độ vay đối với

Khách hàng Premier

0%/năm
Biên độ vay dành cho Nhân viên Doanh nghiệp duy trì tài khoản lương tại rev-conf.org  
0,10%/năm
Biên độ vay đối với khách hàng khác  
0,75%/ năm Kỳ hạn 3 tháng Lãi suất cơ bản2 9,75%/ năm

Biên độ vay đối với

Khách hàng Premier

0%/năm
Biên độ vay dành cho Nhân viên Doanh nghiệp duy trì tài khoản lương tại rev-conf.org  
0,10%/năm
Biên độ vay đối với khách hàng khác  
0,75%/ năm Kỳ hạn 6 tháng Lãi suất cơ bản2 10,00%/ năm

Biên độ vay đối với

Khách hàng Premier

0%/năm
Biên độ vay dành cho Nhân viên Doanh nghiệp duy trì tài khoản lương tại rev-conf.org  
0,10%/năm
Biên độ vay đối với khách hàng khác  
0,75%/ năm

2 Lãi Suất Cơ Bản do rev-conf.org quy định và có thể thay đổi theo từng thời điểm

Phí trả nợ trước hạn cho khách hàng rev-conf.org Premier (tính trên nợ gốc trả trước hạn) 

Phí trả nợ trước hạn (tính trên nợ gốc trả trước hạn)

Chương trình lãi suất Năm thứ 1 Năm thứ 2 Năm thứ 3 Năm thứ 4 Năm thứ 5 Năm thứ 6 trở đi Cố định 06 tháng
2%
2% 1% 0% 0% 0% Cố định 12 tháng
2% 2% 1% 0% 0% 0% Cố định 24 tháng
2% 2% 1% 0% 0% 0% Cố định 36 tháng
2% 2% 1% 0% 0% 0% Cố định 48 tháng
3% 3% 2% 1% 0% 0% Cố định 60 tháng
3% 3% 2% 1% 1% 0% Thả nổi
3% 3% 2% 0% 0% 0%

Xem thêm: Dj Alok Of Garena Free Fire For Gta San Andreas, 10 Gta 5 Mobile Ideas

Phí trả nợ trước hạn (tính trên nợ gốc trả trước hạn)

Chương trình lãi suất Cố định 06 tháng
Năm thứ 1 2%
Năm thứ 2 2% Năm thứ 3 1% Năm thứ 4 0% Năm thứ 5 0% Năm thứ 6 trở đi 0% Chương trình lãi suất Cố định 12 tháng
Năm thứ 1 2% Năm thứ 2 2% Năm thứ 3 1% Năm thứ 4 0% Năm thứ 5 0% Năm thứ 6 trở đi 0% Chương trình lãi suất Cố định 24 tháng
Năm thứ 1 2% Năm thứ 2 2% Năm thứ 3 1% Năm thứ 4 0% Năm thứ 5 0% Năm thứ 6 trở đi 0% Chương trình lãi suất Cố định 36 tháng
Năm thứ 1 2% Năm thứ 2 2% Năm thứ 3 1% Năm thứ 4 0% Năm thứ 5 0% Năm thứ 6 trở đi 0% Chương trình lãi suất Cố định 48 tháng
Năm thứ 1 3% Năm thứ 2 3% Năm thứ 3 2% Năm thứ 4 1% Năm thứ 5 0% Năm thứ 6 trở đi 0% Chương trình lãi suất Cố định 60 tháng
Năm thứ 1 3% Năm thứ 2 3% Năm thứ 3 2% Năm thứ 4 1% Năm thứ 5 1% Năm thứ 6 trở đi 0% Chương trình lãi suất Thả nổi
Năm thứ 1 3% Năm thứ 2 3% Năm thứ 3 2% Năm thứ 4 0% Năm thứ 5 0% Năm thứ 6 trở đi 0%

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *