Hướng Dẫn Đăng Ký Vay Thấu Chi Vpbank, Thấu Chi Tài Khoản Lương

HƯỚNG DẪN MỞ THẤU CHI TÍN CHẤP TRÊN 

rev-conf.org ONLINE 

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống Ngân hàng trực tuyến rev-conf.org.

Đang xem: Vay thấu chi vpbank

Bước 2.1: Trường hợp màn hình Trang chủ hiển thị Promotion popup, nhấn vào Popup hiển thị trên màn hình. Hệ thống tự động dẫn đến trang Vay trực tuyến và tự động hiển thị Điều khoản & Điều kiện Vay thấu chi

*

 

Bước 2.2.1: Khách hàng cũng có thể mở trang Vay trực tuyến bằng cách tiếp tục truy cập theo link Vay vốn > Mở khoản vay trực tuyến.

Xem thêm: Dịch Vụ Vay Thế Chấp Vib – Lãi Suất Vay Thế Chấp Ngân Hàng Vib Tháng 2/2021

 

Bước 2.2.2:Chọn loại hình thấu chi là “Vay thấu chi tín chấp”

 

*

 

*

 

Bước 3: Tích vào “Tôi đã đọc và hiểu Điều khoản của Thấu chi tín chấp”, sau đó nhấn Tiếp tục. Hệ thống hiển thị trang Vay trực tuyến – Chi tiết..

Xem thêm: Download Adobe Photoshop Cc 2018 Full Crack Google Drive Tested

Khách hàng điền số tiền vay, chọn tài khoản cấp thấu chi, mục đích vay thấu chi và bấm Gửi:

*

 

Bước 4: Hệ thống hiển thị màn hình Xem lại, kèm theo Bản điều kiện giao dịch, KH tích chọn đồng ý và nhấn Gửi:

*

 

Bước 5: Hiển thị màn hình hợp đồng. KH đọc hợp đồng và bấm Gửi:

*

 

Bước 6: Hệ thống hiển thị màn hình nhập OTP để KH nhập:

*

 

Bước 7: Hoàn tất. Hệ thống hiển thị màn hình thông báo hoàn tất giao dịch và các thông tin của khoản thấu chi được đăng ký. Khách hàng sẽ nhận được SMS và email mở hạn mức thấu chi tín chấp nếu yêu cầu mở được xử lý thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published.