vay mua nhà thế chấp

Nắm bắt cơ hội sở hữu ngôi nhà mơ ước ngay hôm nay

Đang xem: Vay mua nhà thế chấp

Đăng ký ngay Đăng ký ngay tìm hiểu thêm về Liên hệ với Ngân Hàng rev-conf.org về Sản phẩm Cho Vay Đường dẫn này sẽ dẫn đến một cửa sổ mới

Xây dựng tổ ấm với khoản vay mua nhà trả góp với những lợi ích vượt trội.

Nắm bắt cơ hội sở hữu ngôi nhà mơ ước ngay hôm nay

Thủ tục vay mua nhà đơn giản và nhanh gọn cùng lãi suất cạnh tranh Khoản vay lên đến 70% giá trị căn nhà thế chấp Thời hạn trả góp lên đến 25 năm

Nắm bắt cơ hội sở hữu ngôi nhà mơ ước ngay hôm nay

Chi tiết sản phẩm Vay Mua Nhà

Đặc tính sản phẩm Chi tiết Loại hình lãi suất Lãi suất cố định lên đến 5 năm, Sau đó áp dụng lãi suất thả nổi Tỷ lệ Vay trên Tài Sản tối đa 70%1 Giá trị khoản vay Lên đến 12 tỷ VND Lựa chọn thanh toán Gốc và Lãi Phương thức thanh toán Nợ gốc bằng nhau hoặc khoản hoàn trả bằng nhau Kỳ thanh toán Hàng tháng Thanh toán trước hạn
Thanh toán trước hạn dễ dàng giúp bạn giảm lãi suất phải trả Kỳ hạn khoản vay
Từ 1 đến 25 năm
Mục đích vay Vay mua nhà thế chấp chính căn nhà dự định mua

Chi tiết sản phẩm Vay Mua Nhà

Đặc tính sản phẩm Loại hình lãi suất Chi tiết Lãi suất cố định lên đến 5 năm, Sau đó áp dụng lãi suất thả nổi Đặc tính sản phẩm Tỷ lệ Vay trên Tài Sản tối đa Chi tiết 70%1 Đặc tính sản phẩm Giá trị khoản vay Chi tiết Lên đến 12 tỷ VND Đặc tính sản phẩm Lựa chọn thanh toán Chi tiết Gốc và Lãi Đặc tính sản phẩm Phương thức thanh toán Chi tiết Nợ gốc bằng nhau hoặc khoản hoàn trả bằng nhau Đặc tính sản phẩm Kỳ thanh toán Chi tiết Hàng tháng Đặc tính sản phẩm Thanh toán trước hạn
Chi tiết Thanh toán trước hạn dễ dàng giúp bạn giảm lãi suất phải trả Đặc tính sản phẩm Kỳ hạn khoản vay
Chi tiết Từ 1 đến 25 năm
Đặc tính sản phẩm Mục đích vay Chi tiết Vay mua nhà thế chấp chính căn nhà dự định mua

1Tỷ lệ Vay trên Tài Sản (Loan to Value – LTV) tùy thuộc vào quá trình đánh giá và các tiêu chí tín dụng của rev-conf.org

Lãi suất và phí Vay Mua Nhà

Xem thêm: Photoshop Cc 2019 Crack: Adobe Photoshop Cc 2021 New Features & Update

Lãi suất cố định Lãi suất thả nổi Phí trả nợ trước hạn

Lãi suất cố định

Kỳ hạn cố định2 Khoản vay từ 500 triệu VND Khoản vay từ 1 tỷ VND 06 tháng 7,99%/ năm 7,99%/ năm 12 tháng 7,99%/ năm 7,99%/ năm 24 tháng Không áp dụng 8,49%/ năm 36 tháng Không áp dụng 9,49%/ năm 48 tháng Không áp dụng 9,49%/ năm
60 tháng Không áp dụng 10,24%/ năm

Lãi suất cố định

Kỳ hạn cố định2 06 tháng Khoản vay từ 500 triệu VND 7,99%/ năm Khoản vay từ 1 tỷ VND 7,99%/ năm Kỳ hạn cố định2 12 tháng Khoản vay từ 500 triệu VND 7,99%/ năm Khoản vay từ 1 tỷ VND 7,99%/ năm Kỳ hạn cố định2 24 tháng Khoản vay từ 500 triệu VND Không áp dụng Khoản vay từ 1 tỷ VND 8,49%/ năm Kỳ hạn cố định2 36 tháng Khoản vay từ 500 triệu VND Không áp dụng Khoản vay từ 1 tỷ VND 9,49%/ năm Kỳ hạn cố định2 48 tháng Khoản vay từ 500 triệu VND Không áp dụng Khoản vay từ 1 tỷ VND 9,49%/ năm
Kỳ hạn cố định2 60 tháng Khoản vay từ 500 triệu VND Không áp dụng Khoản vay từ 1 tỷ VND 10,24%/ năm

2Sau kỳ hạn cố định, lãi suất thả nổi sẽ được áp dụng

Lãi suất thả nổi = Lãi suất cơ bản + Biên độ

Kỳ hạn Lãi suất cơ bản3

Biên độ vay đối với

Khách hàng Premier

Biên độ vay đối với
Khách hàng cá nhân 1 tháng 9,25%/ năm 0,50%/ năm 0,75%/ năm 3 tháng 9,75%/ năm 0,50%/ năm 0,75%/ năm 6 tháng 10,00%/ năm 0,50%/ năm 0,75%/ năm

Lãi suất thả nổi = Lãi suất cơ bản + Biên độ

Kỳ hạn 1 tháng Lãi suất cơ bản3 9,25%/ năm

Biên độ vay đối với

Khách hàng Premier

0,50%/ năm Biên độ vay đối với
Khách hàng cá nhân 0,75%/ năm Kỳ hạn 3 tháng Lãi suất cơ bản3 9,75%/ năm

Biên độ vay đối với

Khách hàng Premier

0,50%/ năm Biên độ vay đối với
Khách hàng cá nhân 0,75%/ năm Kỳ hạn 6 tháng Lãi suất cơ bản3 10,00%/ năm

Biên độ vay đối với

Khách hàng Premier

0,50%/ năm Biên độ vay đối với
Khách hàng cá nhân 0,75%/ năm

3Lãi suất cơ bản do rev-conf.org quy định và có thể thay đổi theo từng thời điểm

Phí trả nợ trước hạn (tính trên nợ gốc trả trước hạn)

Chương trình lãi suất Năm thứ 1 Năm thứ 2 Năm thứ 3 Năm thứ 4 Năm thứ 5 Năm thứ 6 trở đi Cố định 06 tháng 3% 3% 2% 0% 0% 0% Cố định 12 tháng 3% 3% 2% 0% 0% 0% Cố định 24 tháng 3% 3% 2% 0% 0% 0% Cố định 36 tháng 3% 3% 2% 0% 0% 0% Cố định 48 tháng 3% 3% 2% 1%
0% 0% Cố định 60 tháng 3% 3% 2% 1% 1% 0% Thả nổi 3% 3% 2% 0% 0% 0%

Xem thêm: Tải Cashwagon ? Download Cashwagon Cho Android

Phí trả nợ trước hạn (tính trên nợ gốc trả trước hạn)

Chương trình lãi suất Cố định 06 tháng Năm thứ 1 3% Năm thứ 2 3% Năm thứ 3 2% Năm thứ 4 0% Năm thứ 5 0% Năm thứ 6 trở đi 0% Chương trình lãi suất Cố định 12 tháng Năm thứ 1 3% Năm thứ 2 3% Năm thứ 3 2% Năm thứ 4 0% Năm thứ 5 0% Năm thứ 6 trở đi 0% Chương trình lãi suất Cố định 24 tháng Năm thứ 1 3% Năm thứ 2 3% Năm thứ 3 2% Năm thứ 4 0% Năm thứ 5 0% Năm thứ 6 trở đi 0% Chương trình lãi suất Cố định 36 tháng Năm thứ 1 3% Năm thứ 2 3% Năm thứ 3 2% Năm thứ 4 0% Năm thứ 5 0% Năm thứ 6 trở đi 0% Chương trình lãi suất Cố định 48 tháng Năm thứ 1 3% Năm thứ 2 3% Năm thứ 3 2% Năm thứ 4 1%
Năm thứ 5 0% Năm thứ 6 trở đi 0% Chương trình lãi suất Cố định 60 tháng Năm thứ 1 3% Năm thứ 2 3% Năm thứ 3 2% Năm thứ 4 1% Năm thứ 5 1% Năm thứ 6 trở đi 0% Chương trình lãi suất Thả nổi Năm thứ 1 3% Năm thứ 2 3% Năm thứ 3 2% Năm thứ 4 0% Năm thứ 5 0% Năm thứ 6 trở đi 0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.