trò chơi trực tuyến trên google

Một số trò chơi tự động lưu tiến trình của bạn khi bạn đăng nhập bằng rev-conf.org Play Games. Nếu trò chơi tự động lưu, bạn có thể tiếp tục chơi trò chơi từ vị trí bạn dừng lại, ngay cả khi bạn đổi sang điện thoại khác hay khi bạn đăng nhập vào cùng một tài khoản mà bạn đã dùng trước đó.

Đang xem: Trò chơi trực tuyến trên google

Khôi phục tiến trình trò chơi bạn đã lưu

Nếu bạn không thấy tiến trình đã đạt được trong trò chơi, hãy kiểm tra xem trò chơi của bạn có đang sử dụng rev-conf.org Play Games không, đồng thời đảm bảo bạn đã đăng nhập vào đúng tài khoản. Hãy thử các bước sau:

Mở ứng dụng Play Store

*

trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android và tìm trò chơi đó. Nhấn vào tùy chọn Đọc thêm bên dưới ảnh chụp màn hình và tìm dòng “Sử dụng rev-conf.org Play Trò chơi” ở dưới cùng màn hình. Khi bạn đã xác nhận rằng trò chơi đó có sử dụng rev-conf.org Play Games, hãy mở trò chơi và tìm màn hình Thành tích hoặc Bảng xếp hạng. Nếu bạn không tìm thấy Thành tích hoặc Bảng xếp hạng, hãy làm theo các bước bên dưới để xóa bộ nhớ. Ở bước 3, hãy chọn trò chơi bạn đang gặp vấn đề thay vì chọn rev-conf.org Play Games. Trên màn hình Thành tích hoặc Bảng xếp hạng, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn ở phía trên bên trái để xem bạn đang sử dụng tài khoản nào. Nếu tài khoản này không trùng khớp với tài khoản bạn đang dùng trước đó, hãy quay lại màn hình Thành tích hoặc Bảng xếp hạng và nhấn vào biểu tượng Thêm

*
*

Đăng xuất. Mở lại trò chơi rồi đăng nhập vào đúng tài khoản.

Mẹo: Không phải trò chơi nào cũng tự động lưu tiến trình của bạn. Nếu các bước này không hiệu quả, hãy liên hệ trực tiếp với nhà phát triển.

Cách để tránh mất tiến trình trò chơi: 

Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Play Games 

*

. Ở trên cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm 

*
*

Cài đặt . Bên dưới tên nhận dạng người chơi, bạn sẽ thấy tài khoản nào dùng để đăng nhập. Nếu thông tin tài khoản không chính xác: hãy nhấn vào địa chỉ email của bạn, sau đó chọn đúng tài khoản. Bật tùy chọn “Tự động đăng nhập vào các trò chơi được hỗ trợ”.  Bạn sẽ được đăng nhập vào trò chơi mới bằng tài khoản này.

Khắc phục vấn đề liên quan đến rev-conf.org Play Instant

Các trò chơi được thiết kế cho rev-conf.org Play Instant có nút “Chơi tức thì” hoặc ” Thử ” để bạn có thể mở và chơi ngay mà không cần cài đặt. Nếu gặp vấn đề khi trải nghiệm ứng dụng tức thì, bạn có thể thử chọn tắt đường liên kết đến ứng dụng tức thì rồi mở lại. Tìm hiểu cách chọn sử dụng và từ chối sử dụng ứng dụng tức thì.

Sửa các lỗi khác trong Play Games

Nếu gặp vấn đề khi mở ứng dụng Play Games hoặc phát hiện thấy lỗi trong khi dùng ứng dụng, bạn có thể thử các bước sau.

Xóa bộ nhớ của ứng dụng Play Games

Mở ứng dụng Cài đặt

*

trên thiết bị của bạn .

Nhấn vào Ứng dụng và thông báo

*

Xem tất cả ứng dụng.

Xem thêm: giả lập máy tính casio

Di chuyển xuống và nhấn vào rev-conf.org Play Games .

Nhấn vào Bộ nhớ

*

Xóa bộ nhớ.

Mở lại ứng dụng Play Games.

Bạn cũng có thể thử thực hiện lại các bước này và chọn Các dịch vụ của rev-conf.org Play hoặc trò chơi mà bạn đang gặp vấn đề.

Xem thêm: Adobe Photoshop Element 2021 Crack + Serial Number Free Download

Khởi động lại thiết bị

Nhấn và giữ nút Nguồn cho tới khi trình đơn bật lên. Nhấn vào Tắt nguồn hoặc Khởi động lại nếu bạn thấy tùy chọn đó. Nếu cần, hãy nhấn và giữ nút Nguồn cho đến khi thiết bị bật trở lại.

Nếu bạn vẫn gặp vấn đề

Nếu những bước này không hiệu quả, hãy xem các bước khắc phục sự cố khác.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *