(Super Mario Bros. series) ... Mario (Tiếng Nhật:マリオ)  nhân đồ vào game được sinh sản vày công ty thi công game fan Nhật Shigeru Miyamoto. ... Mario's World (Nintendo of America official site, currently replaced by New Super Mario Bros. info) .