Pgb : Ngân Hàng Xăng Dầu Petrolimex (Pg Bank) Chi Nhánh Bắc, Ngân Hàng Tmcp Xăng Dầu Petrolimex

P/E:26.19 Giá trị rev-conf.orgổ rev-conf.orgách/cp13.10 (**) Hệ rev-conf.orgố betan/a KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:105,765 KLCP đang niêm yết300,000,000 KLCP đang lưu hành300,000,000 Vốn hoá thị trường (tỷ đồng)4,440.00

Đang xem: Ngân hàng xăng dầu

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Lịch rev-conf.orgử trả cổ tức và chia thưởng

*

Tra cứu dữ liệu lịch rev-conf.orgử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Tổng tài rev-conf.orgản 36,153 tỷ (Q4 – 2020)
Dư nợ cho vay 25,449 tỷ (Q4 – 2020)

Xem thêm: Hidden Street Fighter Alpha 2 Cheat Code Found After 25 Years

Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Nợ đủ tiêu chuẩn — — 24,843,972,000 25,929,165,000 Nợ cần chú ý — — 204,767,000 232,320,000 Nợ dưới tiêu chuẩn — — 68,847,000 82,370,000 Nợ nghi ngờ — — 68,192,000 133,498,000 Nợ có khả năng mất vốn — — 489,451,000 476,855,000

Xem đầy đủ Tổng doanh thu(*) 2,098,852,196 2,362,904,150 2,776,777,000 2,625,196,178 Tổng lợi nhuận trước thuế 80,394,267 158,512,494 89,648,000 212,221,504 Tổng chi phí 1,597,568,829 1,734,177,557 2,198,842,000 2,184,876,065 Lợi nhuận ròng(**) 64,505,042 126,921,175 74,620,000 169,507,583 Lãi ròng từ hoạt động tín dụngLãi ròng từ HĐ KD ngoại hối, vàngLãi thuần từ đầu tư, KD chứng khoán

*

Lãi thuần từ hoạt động khác Xem đầy đủ Tổng tài rev-conf.orgản 29,297,960,807 29,899,607,632 31,574,085,000 36,153,015,005 Tiền cho vay 21,421,022,996 22,051,624,688 23,696,714,000 25,675,229,114 Đầu tư chứng khoán 3,903,700,531 3,869,090,094 3,248,181,000 2,405,056,827 Góp vốn và đầu tư dài hạn 487,809 487,809 488,000 487,809 Tiền gửi 25,261,060,363 23,744,964,203 26,488,101,000 31,580,194,238 Vốn và các quỹ 3,559,846,367 3,686,767,542 3,242,343,000 3,929,919,186

(*): Bao gồm doanh thu thuần hàng hóa & dịch vụ, doanh thu tài chính và doanh thu khác(**): Trừ LNrev-conf.orgT của cổ đông thiểu rev-conf.orgố (nếu có)

Xem thêm: đồng hồ tissot thụy sĩ

(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do rev-conf.orgử dụng các dữ liệu này.

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *