Một Người Vay Ngân Hàng Số Tiền 50 Triệu Đồng, Mar 11 Một Người Vay Ngân Hàng 300

Câu 307964: Một người vay ngân hàng số tiền 50 triệu đồng, mỗi tháng trả ngân hàng số tiền 4 triệu đồng và phải trả lãi suất cho số tiền còn nợ là (1,1\% ) một tháng theo hình thức lãi kép. Giả sử sau (n) tháng người đó trả hết nợ. Khi đó (n) gần với số nào dưới đây?

A.

Đang xem: Một người vay ngân hàng số tiền 50 triệu đồng

(13)

B. (15)

C.

Xem thêm: Play Lucky 7 – Lucky 7 Slot Review 2021

(16)

D. (14)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức trả góp (P{left( {1 + r}
ight)^n} = frac{M}{r}left< {{{left( {1 + r} ight)}^n} - 1} ight>), trong đó:

(P): Số tiền phải trả sau (n) tháng.

Xem thêm: Ước Tính Số Tiền Được Vay Tiền Ngân Hàng Hsbc Năm 2021, Vay Tiêu Dùng

(r:) lãi suất/tháng

(M): Số tiền trả mỗi tháng.

Giải chi tiết:

(egin{array}{l}P{left( {1 + r}
ight)^n} = frac{M}{r}left< {{{left( {1 + r} ight)}^n} - 1} ight>\50{left( {1 + 1,1\% }
ight)^n} = frac{4}{{1,1\% }}left< {{{left( {1 + 1,1\% } ight)}^n} - 1} ight>\ Leftrightarrow 50{left( {1 + 1,1\% }
ight)^n} = frac{4}{{1,1\% }}{left( {1 + 1,1\% }
ight)^n} – frac{4}{{1,1\% }}\ Leftrightarrow frac{4}{{1,1\% }} = frac{{3450}}{{11}}{left( {1 + 1,1\% }
ight)^n}\ Leftrightarrow {left( {1 + 1,1\% }
ight)^n} = frac{{80}}{{69}} Rightarrow n = {log _{1 + 1,1\% }}frac{{80}}{{69}} approx 13,52end{array})

Chọn D.

*
*
*
*
*
*
*
*

*

Tel:
1800.6947

*

*

*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *