Mục knhị niệm vấn đáp những câu hỏi dạng tư tưởng, câu hỏi vẻ bên ngoài vấn đề này là gì