Học Tiếng Anh Unit 9 Lesson 1, Tiếng Anh Lớp 3 Unit 9 Lesson 1

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp tại) a) Is this your school bag? Đây là cặp của bạn phải không?

Câu 1

Bài 4: Listen and tick.

Đang xem: Học tiếng anh unit 9

 (Nghe và đánh dấu chọn).

Click tại đây để nghe:

*

Lời giải chi tiết:

1. b 2. a 3. b

Audio script

1. Mai: Is this your pencil case?

Nam: Yes, it is.

2. Mai: Is that your notebook?

Nam: Yes, it is.

3. Mai: Is this your pen?

Nam: Yes, it is.

Câu 2

Bài 5: Look, read and write(Nhìn, đọc và viết).

*

Lời giải chi tiết:

1. Mary: Is this your rubber?

Peter: Yes, it is.

2. Mary: Is this your pencil case?

Peter: No, it isn’t.

3. Mary: Is that your school bag?

Peter: Yes, it is.

4. Mary: Is that your book?

Peter: Yes, it is.

Tạm dịch:

1. Mary: Đây là cục tẩy của bạn phải không?

Peter: Vâng, đúng rồi.

2. Mary: Đây là hộp bút chì của bạn phải không?

Peter: Không, không phải.

3. Mary: Đó là cặp của bạn phải không?

Peter: Vâng, đúng rồi.

4. Mary: Đó là sách của bạn phải không?

Peter: Vâng, đúng rồi.

Câu 3

Bài 6: Let’s write. (Chúng ta cùng viết).

1. This is a school bag.

2. Is this your school bag?

Yes, it is.

3. That is a pencil case.

Is that your pencil case?

No, it isn’t.

Tạm dịch:

1. Đây là một cặp sách.2. Đây có phải là cặp sách của bạn không?

Vâng, đúng vậy.3. Đó là một chiếc bút chì.Đó là hộp bút chì của bạn?

Không, không phải.

rev-conf.org

1

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp tại)

Click tại đây để nghe:

*

a) Is this your school bag?

Yes, it is.

b) Is that your pen?

No, it isn”t. My pen is here.

Xem thêm: is super mario odyssey multiplayer

Tạm dịch:

a) Đây là cặp của bạn phải không?

Vâng, đúng rồi.

b) Đó là viết máy của bạn phải không?

Không, không phải. Viết máy của mình ở đây.

2

Bài 2: Point and say. (Chỉ và nói).

*

Lời giải chi tiết:

a) Is this your desk?

Yes, it is.

b) Is this your pencil sharpener?

No, it isn”t.

c) Is that your pen?

Yes, it is.

d) Is that your pencil case?

No, it isn”t.

Tạm dịch:

a) Đây là bàn của bạn phải không? Vâng, đúng rồi.

b) Đây là gọt bút chì của bạn phải không? Không, không phải.

c) Đó là viết máy của bạn phải không? Vâng, đúng rồi.

d) Đó là hộp bút chì của bạn phải không? Không, không phải.

3

Bài 3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

Is this your book?

Yes, it is. / No, it isn”t.

Is this your rubber?

Yes, it is. / No, it isn”t. 

Is this your pencil case?

Yes, it is. / No, it isn”t. 

Is that your school bag?

Yes, It is. / No, it isn”t. 

Is that your pencil sharpener?

Yes, it is./ No,it isn”t.

Is that your ruler?

Yes, it is. / No, it isn”t.

Tạm dịch:

Đây là quyển sách của bạn phải không?

Vâng, đúng rồi. / Không, không phải.

Đây là cục tẩy của bạn phải không?

Vâng, đúng rồi. / Không, không phải.

Đây là hộp bút chì của bạn phải không?

Vâng, đúng rồi. / Không, không phải.

Đó là cặp của bạn phải không?

Vâng, đúng rồi. / Không, không phải.

Đó là gọt bút chì của bạn phải không?

Vâng, đúng rồi. / Không, không phải.

Đó là thước của bạn phải không?

Vâng, đúng rồi. / Không, không phải.

Xem thêm: Cho Vay Trả Góp Ngân Hàng – Cho Vay Vốn Tiêu Dùng Tín Chấp

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

*

Bình luận
Chia sẻ
Bình chọn:
4.3 trên 135 phiếu
Bài tiếp theo

*

Các bài liên quan: – Unit 9: What colour is it? – Nó màu gì?

Báo lỗi – Góp ý

*
*
*

TẢI APP ĐỂ XEM OFFLINE

*
*

Các tác phẩm khác

Bài giải đang được quan tâm

× Báo lỗi góp ý
Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp rev-conf.org

Gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng rev-conf.org. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!

Họ và tên:

Gửi Hủy bỏ

Liên hệ | Chính sách

*

Gửi bài

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép rev-conf.org gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *