Học Tiếng Anh 7 Unit 7 Lớp 7 Traffic, Unit 7: Traffic

Mai: I”m good. Yesterday morning I stayed at home and played with my brother. In the afternoon I cycled round the lake near my home.

Đang xem: Học tiếng anh 7 unit 7

Oanh: Oh, good, that sounds really healthy. By the way, how do you come to school?

Mai: My dad usually drives me to school. I used to go on foot when I was in primary school. But the new school”s too far to walk now.

Oanh: How far is it from your house to here?

Mai: It”s about two kilometres.

Oanh: How long does it take you?

Mai: About 10 minutes. Sometimes, when there are traffic jams, it takes longer.

Oanh: Do you come by car every day?

Mai: Yes, except when my dad is busy. Then I come by bike.

Oanh: I see. Hey, Mai. How about going cycling round the lake on Saturday?

Mai: Great idea! Can you come to my house at 3p.m.?

Oanh: OK, Mai. I can”t wait! See you then.

 

a. Choose the correct answer

(Chọn câu trả lời chính xác)

1. What did Mai do yesterday afternoon?

A. She stayed at home with her brother.

B. She rode her bike around the lake.

C. She walked round the lake.

2. Oanh says that it”s healthy to .

A. cycle

B. walk

C. stay home

3. Mai used to go to school .

A. by car

B. on foot

C. by bicycle

4. Mai and Oanh agree to go cycling .

A. tomorrow

B. every day

C. at the weekend

b. Answer the following questions

(Trả lời những câu hỏi sau.)

1. What did Mai do on Sunday morning?

2. How far is it from Mai”s house to school?

3. Who does Mai usually go to school with?

4. Why does it sometimes take Mai longer to get to school?

5. How does she go to school when her dad is busy?

c. Can you find the following expressions in the conversation? Do you know what they mean?

(Bạn có thể tim những cách trình bày sau đây trong bài hội thoại không? Bạn có biết nghĩa của chúng không?)

1. hey

2. great idea

3. can”t wait

d. Work in pairs. Make short role-plays with the expressions above. Then practise them.

(Làm việc theo cặp. Thực hiện các bài phân vai ngắn với những cách trình bày ở trên. Sau đó thực hành chúng.)

Example:

– How about cycling to school with me tomorrow?

– Great idea!

Tạm dịch: 

Ví dụ:

– Ngày mai bạn đi xe đạp đến trường với mình nhé?

– Ý kiến hay đó!

Phương pháp giải:

Dịch bài hội thoại:

Mai: Chào, Oanh. Bạn khỏe không?

Oanh: Chào Mai. Mình khỏe, cảm ơn. Bạn khỏe không? Hôm qua bạn làm gì?

Mai: Mình khỏe. Sáng hôm qua mình ở nhà và chơi với em trai. Buổi chiều mình đạp xe quanh hồ gần nhà.

Oanh: Ồ, tốt, điều đó dường như thật sự có lợi cho cơ thể. Nhân tiện, bạn đến trường bằng gì?

Mai: Ba mình thường lái xe đưa mình đến trường. Mình từng đi bộ khi mình học tiểu học. Nhưng bây giờ trường mới quá xa nên không thể đi bộ được.

Oanh: Từ nhà bạn đến đây bao xa? 

Mai: Khoảng 2km.

Oanh: Bạn đi mất khoảng bao lâu?

Mai: Khoảng 10 phút. Thỉnh thoảng, nếu bị kẹt xe, thì sẽ mất thời gian hơn.

Oanh: Bạn đến trường bằng xe hơi mỗi ngày à?

Mai: Đúng thế, ngoại trừ khi ba mình bận. Khi đó mình đi bằng xe đạp.

Oanh: Mình hiểu rồi Mai à. Thứ Bảy này chúng mình đạp xe quanh hồ chơi nhé?

Mai: Ý kiến hay đấy! Khoảng 3 giờ chiều cậu đến nhà mình nhé?

Oanh: Được thôi, Mai. Mình rất mong! Tạm biệt.

Lời giải chi tiết:

a)

1. B 

Chiều hôm qua Mai làm gì? 

A. Cô ấy ở nhà với em trai.

Xem thêm: Vay Trả Góp Tháng Lãi Suất Thấp Nhất Không Chứng, Vay 10 Triệu Trả Góp 12 Tháng

B. Cô ấy đạp xe đạp quanh hồ.

C. Cô ấy đi bộ quanh hồ.

2. A

Oanh nói rằng thật có lợi cho sức khỏe khi .

A. đạp xe

B. đi bộ

C. ở nhà

3. B

Mai từng đến trường bằng . 

A. xe hơi

B. đi bộ

C. xe đạp

4. C

Mai và Oanh đồng ý đi xe đạp .

A. ngày mai

B. mỗi ngày

C. vào cuối tuần

b)

1. She stayed at home and played with her brother.

2. It’s about two kilomiters.

3. She usually goes to school with her dad.

4. Because sometimes there are traffic jams.

5. She goes to school by bike.

Tạm dịch:

1. Mai làm gì vào sáng Chủ nhật?

=> Cô ấy ở nhà và chơi với em trai.

2. Từ nhà Mai đến trường bao xa?

=> Khoảng 2km.

3. Mai thường đến trường với ai?

=> Cô ấy thường đến trường với ba mình.

4. Tại sao thỉnh thoảng Mai lại mất nhiều thời gian hơn để đi đến trường?

=> Bởi vì thỉnh thoảng có kẹt xe.

5. Khi ba cô ấy bận, cô ấy đến trường bằng gì?

=> Cô ấy đi xe đạp đến trường.

c)

1. hey: to get some’s attention 

Gây sự chú ý với ai 

2. great idea: when you strongly support or agree with something 

Khi bạn hết sức ủng hộ hoặc đồng ý với điều gì

3. can’t wait: very excited and keen to do something 

Rất hào hứng và thích làm điều gì đó

d)

A: Hey, shall we go to the zoo this Sunday?

B: Great idea!

A: Yeah, I can’t wait!

Tạm dịch:

A: Này, Chủ nhật này chúng ta đi đến sở thú nhé?

B: Ý kiến hay đấy!

A: Đúng thế, mình rất mong đợi.

Task 2. MEANS Of TRANSPORT

(Phương tiện vận chuyển)

Write the words using the first letter.

Xem thêm: 5+ Ngân Hàng Cho Vay 500 Triệu Mua Đất, Nên Vay Ngân Hàng 500 Triệu Xây Nhà Hay Mua Đất

(Viết những từ sử dụng chữ cái đầu tiên được cho)

*

Lời giải chi tiết:

1. bike/bicycle: xe đạp

Task 3. Match a verb on the left with a means of transport on the right. There may be more than one correct answer. Add a preposition when necessary.

(Nối một động từ bên trái với một phương tiện giao thông bên phải. Sẽ có hơn một câu trả lời đúng. Thêm giới từ khi cần thiết)

Leave a Reply

Your email address will not be published.