Giấy Cho Mượn Tiền – Giấy Mượn Tiền Viết Tay Có Hợp Pháp Không

Mẫu hợp đồng cho vay tiền mới nhất

Mẫu hợp đồng cho vay tiền được lập sau khi bên vay và bên cho vay đạt được thỏa thuận cụ thể trong việc vay mượn tiền. Mẫu gồm thông tin về bên cho vay và bên cho vay tiền, số tiền vay, thời hạn và lãi xuất vay.

Đang xem: Giấy cho mượn tiền

Để viết được mẫu hợp đồng cho vay tiền chuẩn nhất, mời các bạn tham khảo.
Cách viết giấy xác nhận tình trạng hôn nhânCách điền phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩuCách viết đơn xin cấp phép dạy thêm

Mẫu hợp đồng cho vay tiền

+ Điện thoại: Ghi rõ số điện thoại có thể liên lạc được khi cần.Sau khi thỏa thuận cùng nhau ký hợp đồng vay tiền với các điều khoản sau:Điều 1: Về số lượng tiền vayBên A đồng ý cho bên B vay số tiền:+ Bằng số: Ghi rõ số tiền bên cho vay cho bên vay bằng số.+ Bằng chữ: Ghi rõ số tiền bên cho vay cho bên vay đầy đủ bằng chữ.Điều 2: Thời hạn và phương thức vay2.1. Thời hạn vay là……………………..tháng: Ghi khoảng thời gian cho vay, tính bằng tháng.+ Kể từ ngày: Ghi rõ ngày bắt đầu cho vay.+ Đến ngày: Ghi rõ ngày phải trả đủ số tiền trên.2.2. Phương thức vay (có thể chọn các phương thức sau):+ Chuyển khoản qua tài khoản: Ghi rõ số tài khoản của người vay.+ Mở tại ngân hàng: Tên chi nhánh ngân hàng của tài khoản đó.+ Cho vay bằng tiền mặtChuyển giao thành……..đợt: Ghi tổng số đợt cho vay.– Đợt 1: Ghi rõ ngày tháng năm cho vay đợt 1.– Đợt 2: Ghi rõ ngày tháng năm cho vay đợt 2.

Xem thêm: hoạt hình one piece

Điều 3: Lãi suất3.1 Bên B đồng ý vay số tiền trên với lãi suất ………..% một tháng tính từ ngày nhận tiền vay: ghi rõ số lãi suất mà bên cho vay cho bên vay vay tiền.3.2 Tiền lãi được trả hàng tháng đúng vào ngày thứ 30 tính từ ngày vay, lãi trả chậm bị phạt …………. % tháng:ghi số % phải trả thêm nếu nộp trễ tiền lãi.
3.3 Trước khi hợp đồng này đáo hạn …………. ngày; nếu bên B muốn tiếp tục gia hạn phải được sự thỏa thuận trước tại địa điểm…………………….ghi rõ số ngày đáo hạn và địa điểm nơi người vay muốn tiếp tục gia hạn.3.5 Khi nợ đáo hạn, bên B không trả đủ vốn và lãi cho bên A, tổng số vốn và lãi còn thiếu sẽ chuyển sang nợ quá hạn, và chịu lãi suất tính theo nợ quá hạn là …………. % một tháng: ghi rõ số lãi suất tính theo nợ quá hạn trong một tháng.3.6 Thời hạn thanh toán nợ quá không quá …………. ngày nếu không có sự thỏa thuận nào khác của hai bên:ghi số ngày thanh toán nợ tối đa.Điều 4: Biện pháp bảo đảm hợp đồng4.1 Bên B bằng lòng thế chấp (hoặc cầm cố) tài sản thuộc sở hữu của mình là …………. và giao toàn bộ bản chính giấy chủ quyền tài sản cho bên A giữ (có thể nhờ người khác có tài sản đưa giấy tờ sở hữu đến bảo lãnh cho bên B vay). Việc đưa tài sản ra bảo đảm đã được hai bên lập biên bản đính kèm sau khi có xác nhận của phòng Công chứng Nhà nước tỉnh (thành)…………. ghi rõ tên tài sản thế chấp (hoặc cầm cố) của bên vay và tên tỉnh (thành) nơi người đó công chứng.4.3 Bên B thỏa thuận rằng, nếu không trả đúng thời hạn đã cam kết trong hợp đồng này sau …. ngày thì bên A có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền phát mại tài sản đưa ra bảo đảm để thu hồi khoản nợ quá hạn từ bên B: ghi rõ số ngày quá hạn nếu bên vay vượt quá số ngày này thì bên cho vay có quyền tịch thu tài sản nếu bên vay không thể trả xong khoản nợ.Điều 6: Những cam kết chung
6.3 Nếu tự giải quyết không thỏa mãn, hai bên sẽ chuyển vụ việc tới Tòa án nhân dân… nơi hai bên vay cư trú: ghi tên Tòa án nhân dân mà hai bên không thể đi đến thỏa thuận về việc vay tiền.Điều 7: Hiệu lực của hợp đồngHợp đồng này có hiệu lực từ ngày …… tháng ……. năm ……. đến ngày ……. tháng ……. năm ……. ghi ngày tháng năm bắt đầu có hiệu lực đến ngày tháng năm hết hiệu lực.

Xem thêm: Kinh Nghiệm Đặt Tour Trong Nước Vietravel 2021/2022, Vietravel Tour Trong Nước 2021

Hợp đồng này được lập thành ……. bản. Mỗi bên giữ ……. bản: ghi tên số bản hợp đồng được lập thành và số hợp đồng bên vay và bên cho vay giữ.- Bên cho vay và bên vay ký và ghi rõ họ tên.
Hướng dẫn cách viết báo cáo học việc, thử việc Cách viết báo cáo kết quả thử việc Cách viết sơ yếu lý lịch tự thuật mới nhất Hướng dẫn viết sơ yếu lý lịch mới nhất

*

Cách viết bản cam kết không sử dụng điện thoại Hướng dẫn viết bản cam kết không sử dụng điện thoại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *