Trong trò chơi này, bài toán đối phowng của chúng ta khổng lồ nỗ lực nào ko đặc biệt, mà  chúng ta cũng có thể mang được vũ trang của mình nkhô cứng thế nào. Nhưng hãy nhờ rằng, đối thủ .