Công Ty Du Lịch Happy Tour Đà Lạt, Du Lịch Happy Tours

Viết đánh giá

Giới thiệu về Happy Tours

8 đánh giá về Happy Tours

*

Tour Trung Quốc 4N3D: Bắc Kinh – Vạn Lý Trường Thành, bay Vietnam Airlines 10.700.000 ₫

*

Tour Trung Quốc 5N4D: Bắc Kinh – Thượng Hải, bay Vietnam Airlines 14.900.000 ₫

*

Tour Trung Quốc 6N5D: Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn – Phù Dung Trấn, bay Vietjet Air, khách sạn 4* 9.500.000 ₫

*

Tour Trung Quốc 6N5D: Côn Minh – Lệ Giang – Shangrila, bay China Eastern Airlines (đi chiều/ về chiều) 16.990.000 ₫

*

Tour Trung Quốc 6N5D: Côn Minh – Lệ Giang – Shangrila, bay China Eastern Airlines (đi trưa/ về chiều) 16.990.000 ₫

*

Tour Trung Quốc 6N5D: Côn Minh – Lệ Giang – Shangrila, đường bộ 12.990.000 ₫

*

Tour Trung Quốc 5N4D: Trường Sa – Trương Gia Giới – Phượng Hoàng cổ trấn – Trùng Khánh, bay China Southern Airlines 13.500.000 ₫

*

Tour Trung Quốc 5N4D: Thượng Hải – Hàng Châu – Ô Trấn, bay Vietnam Airlines 12.900.000 ₫

*

Tour Trung Quốc 7N6D: Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu – Bắc Kinh, bay Vietnam Airlines 16.400.000 ₫

*

Tour Trung Quốc 7N6D: Bắc Kinh – Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu, bay Vietnam Airlines 16.400.000 ₫

*

Tour Trung Quốc 5N4D: Thượng Hải – Bắc Kinh, bay Vietnam Airlines 14.900.000 ₫

*

Tour Trung Quốc 6N5D: Nam Ninh – Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn – Phù Dung Trấn, đường bộ 7.590.000 ₫

*

Tour Trung Quốc 6N5D: Nam Ninh – Hạ Môn – Tuyền Châu – Thổ Lâu – Cổ Lãng Tử, đường bộ & bay nội địa 14.990.000 ₫ Tour Trung Quốc 6N5D: Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn – Phù Dung Trấn – Viên Gia Giới, bay Vietjet Air, khách sạn 4* 11.490.000 ₫

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *