đề thi đại học tiếng anh 2019

14h30 chiều 26/06, các thí sinh đã bắt đầu làm bài thi môn Ngoại ngữ với thời gian làm bài 60 phút, hình thức trắc nghiệm. Môn thi này cũng sẽ chính thức khép lại ngày thi thứ hai của Kỳ thi THPT Quốc gia 2019.
Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của quý phụ huynh và các thí sinh về kỳ thi quan trọng này, rev-conf.org sẽ thường xuyên cập nhật đề thi, gợi ý giải đề thi, nhận xét đề thi, đáp án chính thức cũng như các thông tin liên quan đến quá trình thi tuyển.
Sẽ có sáu môn ngoại ngữ để thí sinh tham dự trong buổi thi này gồm tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Đức hoặc tiếng Nhật.
 

*
*
*
*
*

 

> Gợi ý đáp án môn Anh văn – kỳ thi THPT Quốc gia 2019:

Mã đề 401

1.B 2.A 3.A 4.D 5.B 6.D 7.A 8.D 9.D 10.D 11.A 12.D 13.B 14.D 15.B 16.B 17.C 18.C 19.D 20.A 21.A 22.B 23.D 24.C 25.B 26.D 27.D 28.A 29.A 30.B 31.A 32.C 33.C 34.B 35.D 36.A 37.D 38.D 39.A 40.D 41.D 42.B 43.B 44.D 45.D 46.A 47.B 48.B 49.A 50.B

Mã đề 402

1.A 2.C 3.A 4.B 5.B 6.B 7.C 8.D 9.B 10.B 11.A 12.B 13.C 14.B 15.B 16.C 17.D 18.B 19.A 20.D 21.B 22.A 23.A 24.B 25.D 26.B 27.A 28.C 29.C 30.A 31.C 32.D 33.A 34.C 35.C 36.B 37.A 38.D 39.C 40.D 41.D 42.D 43.B 44.A 45.D 46.C 47.D 48.D 49.C 50.C

Mã đề 403

1.C 2.A 3.A 4.B 5.D 6.C 7.B 8.A 9.C 10.A 11.A 12.B 13.D 14.B 15.D 16.D 17.B 18.C 19.D 20.A 21.B 22.A 23.A 24.C 25.B 26.D 27.B 28.B 29.B 30.D 31.B 32.A 33.A 34.B 35.C 36.B 37.B 38.A 39.D 40.C 41.C 42.C 43.A 44.A 45.D 46.D 47.C 48.D 49.A 50.C

Mã đề 404

1.B 2.D 3.B 4.C 5.D 6.C 7.C 8.A 9.D 10.D 11.D 12.C 13.D 14.A 15.A 16.C 17.C 18.A 19.B 20.D 21.A 22.D 23.C 24.B 25.B 26.A 27.A 28.B 29.B 30.B 31.C 32.C 33.C 34.D 35.B 36.C 37.C 38.B 39.D 40.B 41.B 42.A 43.B 44.D 45.B 46.B 47.A 48.C 49.C 50.D

Mã đề 405

1.B 2.A 3.B 4.B 5.C 6.A 7.C 8.A 9.D 10.A 11.C 12.C 13.A 14.A 15.B 16.D 17.D 18.C 19.D 20.B 21.C 22.D 23.A 24.C 25.B 26.D 27.C 28.C 29.B 30.A 31.A 32.D 33.D 34.B 35.C 36.C 37.A 38.A 39.A 40.D 41.A 42.D 43.A 44.C 45.D 46.B 47.A 48.D 49.D 50.C

Mã đề 406

1.C 2.D 3.D 4.A 5.A 6.D 7.D 8.D 9.C 10.B 11.A 12.B 13.C 14.B 15.B 16.D 17.A 18.D 19.D 20.C 21.D 22.A 23.A 24.D 25.B 26.C 27.C 28.D 29.D 30.C 31.D 32.A 33.C 34.A 35.C 36.A 37.D 38.D 39.C 40.A 41.C 42.C 43.B 44.A 45.B 46.A 47.C 48.C 49.A 50.A

Mã đề 407

1.D 2.C 3.A 4.D 5.A 6.C 7.A 8.B 9.C 10.B 11.D 12.B 13.D 14.B 15.D 16.B 17.B 18.C 19.B 20.B 21.A 22.C 23.A 24.D 25.B 26.A 27.A 28.A 29.D 30.C 31.B 32.B 33.D 34.C 35.D 36.B 37.A 38.B 39.C 40.C 41.A 42.A 43.D 44.A 45.D 46.D 47.C 48.B 49.A 50.B

Mã đề 408

1.D 2.D 3.D 4.A 5.D 6.C 7.D 8.B 9.C 10.B 11.A 12.A 13.B 14.C 15.C 16.B 17.A 18.B 19.C 20.A 21.A 22.C 23.B 24.B 25.B 26.A 27.C 28.A 29.C 30.C 31.B 32.C 33.C 34.C 35.B 36.B 37.C 38.A 39.B 40.A 41.A 42.C 43.B 44.B 45.A 46.C 47.A 48.A 49.A 50.C

Mã đề 409

1.D 2.C 3.B 4.C 5.B 6.C 7.D 8.C 9.D 10.D 11.A 12.D 13.B 14.C 15.A 16.C 17.B 18.A 19.D 20.C 21.B 22.B 23.A 24.B 25.B 26.A 27.B 28.A 29.C 30.C 31.D 32.C 33.D 34.D 35.A 36.C 37.D 38.B 39.A 40.D 41.D 42.B 43.D 44.C 45.A 46.B 47.B 48.A 49.A 50.C

Mã đề 410

1.A 2.D 3.A 4.B 5.C 6.C 7.B 8.A 9.C 10.B 11.D 12.C 13.D 14.B 15.D 16.A 17.B 18.D 19.D 20.B 21.B 22.B 23.D 24.D 25.A 26.D 27.A 28.D 29.A 30.A 31.C 32.C 33.A 34.A 35.D 36.C 37.C 38.A 39.A 40.D 41.C 42.D 43.C 44.C 45.A 46.A 47.C 48.D 49.A 50.D

Mã đề 411

1.B 2.A 3.B 4.B 5.D 6.C 7.C 8.A 9.C 10.D 11.A 12.D 13.D 14.D 15.D 16.D 17.A 18.B 19.B 20.C 21.B 22.A 23.A 24.C 25.B 26.B 27.A 28.B 29.D 30.D 31.D 32.B 33.D 34.C 35.B 36.C 37.C 38.A 39.B 40.A 41.C 42.A 43.B 44.C 45.A 46.C 47.D 48.A 49.A 50.D

Mã đề 412

1.B 2.A 3.C 4.B 5.C 6.D 7.C 8.B 9.B 10.B 11.D 12.C 13.A 14.B 15.C 16.C 17.D 18.C 19.D 20.B 21.D 22.A 23.A 24.D 25.B 26.D 27.A 28.B 29.B 30.C 31.A 32.A 33.D 34.C 35.C 36.A 37.C 38.A 39.D 40.C 41.A 42.D 43.D 44.A 45.A 46.D 47.A 48.C 49.C 50.D

Mã đề 413

1.D 2.B 3.C 4.D 5.B 6.C 7.B 8.A 9.D 10.B 11.A 12.C 13.A 14.B 15.A 16.B 17.B 18.D 19.A 20.B 21.A 22.C 23.C 24.A 25.A 26.A 27.D 28.C 29.A 30.A 31.D 32.C 33.B 34.C 35.C 36.B 37.C 38.D 39.B 40.D 41.C 42.D 43.D 44.B 45.D 46.A 47.D 48.B 49.D 50.D

Mã đề 414

1.C 2.C 3.B 4.A 5.C 6.A 7.D 8.A 9.B 10.C 11.B 12.C 13.C 14.A 15.A 16.D 17.C 18.D 19.C 20.A 21.D 22.C 23.D 24.D 25.A 26.A 27.C 28.A 29.A 30.A 31.D 32.D 33.C 34.A 35.A 36.C 37.A 38.A 39.D 40.D 41.C 42.A 43.D 44.C 45.B 46.A 47.B 48.C 49.D 50.D

Mã đề 415

1.A 2.D 3.C 4.A 5.B 6.D 7.D 8.B 9.C 10.C 11.C 12.C 13.A 14.C 15.B 16.B 17.D 18.B 19.C 20.A 21.B 22.B 23.C 24.A 25.C 26.A 27.D 28.A 29.B 30.C 31.A 32.C 33.D 34.A 35.D 36.B 37.D 38.D 39.D 40.C 41.D 42.B 43.A 44.D 45.D 46.B 47.B 48.A 49.C 50.C

Mã đề 416

1.A 2.A 3.B 4.C 5.A 6.D 7.D 8.B 9.B 10.B 11.C 12.C 13.C 14.A 15. A 16. C 17. D 18. D 19. B 20. A 21.A 22. B 23. B 24. B 25.C 26.A 27.C 28.D 29.B 30.

Đang xem: đề thi đại học tiếng anh 2019

Xem thêm: Appsforlife Boxshot 5 Ultimate 5, Boxshot Ultimate 5

Xem thêm: asus vivobook x512

D 31.D 32. B 33. B 34. C 35.B 36.A 37.C 38.A 39.C 40.B 41.B 42.D 43. D 44. D 45. A 46. D 47. D 48.C 49. C 50. A

Mã đề 417

1.C 2.D 3.C 4.A 5.B 6.B 7.D 8.A 9.A 10.D 11.C 12.A 13.A 14.D 15.D 16.A 17.C 18.A 19.C 20.D 21.B 22.C 23.D 24.A 25.C 26.D 27.B 28.A 29.B 30.A 31.D 32.C 33.B 34.B 35.C 36.B 37.D 38.C 39.D 40.D 41.D 42.B 43.D 44.B 45.C 46.D 47.D 48.B 49.D 50.B

Mã đề 418

1.C 2.C 3.B 4.B 5.D 6.C 7.C 8.D 9.B 10.C 11.D 12.B 13.C 14.D 15.D 16.A 17.C 18.B 19.B 20.B 21.D 22.D 23.A 24.D 25.A 26.A 27.B 28.C 29.B 30.C 31.D 32.C 33.B 34.C 35.B 36.B 37.A 38.A 39.C 40.B 41.C 42.B 43.A 44.C 45.D 46.C 47.A 48.C 49.A 50.A

Mã đề 419

1.B 2.A 3.C 4.B 5.B 6.C 7.D 8.B 9.A 10.D 11.B 12.C 13.C 14.B 15.D 16.B 17.D 18.A 19.C 20.D 21.D 22.B 23.D 24.A 25.A 26.C 27.B 28.A 29.D 30.B 31.B 32.D 33.B 34.B 35.B 36.A 37.C 38.A 39.D 40.C 41.A 42.C 43.C 44.D 45.A 46.C 47.D 48.D 49.B 50.A

Mã đề 420

1.D 2.C 3.C 4.D 5.B 6.C 7.A 8.B 9.B 10.C 11.C 12.D 13.B 14.B 15.A 16.D 17.B 18.D 19.D 20.B 21.A 22.D 23.A 24.D 25.C 26.B 27.C 28.A 29.B 30.B 31.A 32.C 33.A 34.A 35.A 36.D 37.B 38.D 39.C 40.C 41.B 42.A 43.D 44.D 45.C 46.C 47.A 48.A 49.D 50.D

Mã đề 421

1.D 2.C 3.C 4.B 5.A 6.D 7.D 8.A 9.A 10.D 11.B 12.A 13.B 14.C 15.D 16.C 17.B 18.B 19.D 20.B 21.C 22.D 23.B 24.B 25.C 26.D 27.C 28.C 29.C 30.D 31.B 32.D 33.B 34.D 35.D 36.D 37.C 38.D 39.B 40.C 41.D 42.C 43.B 44.C 45.C 46.B 47.B 48.A 49.D 50.B

Mã đề 422

1.B 2.B 3.D 4.B 5.D 6.D 7.B 8.A 9.D 10.A 11.A 12.C 13.A 14.B 15.A 16.A 17.A 18.D 19.C 20.A 21.C 22.B 23.D 24.A 25.B 26.C 27.C 28.C 29.D 30.A 31.B 32.C 33.C 34.A 35.B 36.C 37.B 38.A 39.B 40.A 41.C 42.D 43.C 44.C 45.C 46.A 47.B 48.B 49.C 50.C

Mã đề 423

1.C 2.C 3.A 4.A 5.B 6.C 7.C 8.C 9.B 10.A 11.C 12.A 13.B 14.D 15.A 16.D 17.C 18.A 19.A 20.D 21.C 22.B 23.C 24.D 25.B 26.A 27.A 28.D 29.D 30.A 31.D 32.D 33.C 34.D 35.B 36.D 37.A 38.C 39.B 40.C 41.C 42.B 43.C 44.D 45.A 46.C 47.A 48.B 49.A 50.B

Mã đề 424

1.B 2.D 3.A 4.D 5.D 6.C 7.D 8.D 9.A 10.C 11.A 12.B 13.D 14.D 15.B 16.B 17.A 18.A 19.A 20.D 21.B 22.A 23.D 24.D 25.A 26.D 27.C 28.A 29.C 30.C 31.D 32.B 33.B 34.C 35.C 36.C 37.B 38.D 39.C 40.C 41.B 42.B 43.A 44.A 45.C 46.B 47.A 48.A 49.B 50.C

 

> Đáp án chính thức môn Anh văn – kỳ thi THPT Quốc gia 2019

*

 

> Nhấn F5 để cập nhật thông tin
> Các môn ngoại ngữ khác thí sinh xem tại đây
 

Các thí sinh và phụ huynh có thể liên hệ tư vấn qua những kênh sau:
1. Số điện thoại: (028)5422 5555 ;*Hotline/Zalo: 094 998 1717, 091 648 1080  * Website: www.rev-conf.org
2. E-mail: tuyensinh

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *