>> Cho Vay Thế Chấp In English To Vietnamese Meaning Of Mortgage

GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)

Vietnamese term or phrase: Giải chấp
English translation: Lift the mortgage
Entered by: This person is a rev-conf.org Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a rev-conf.org Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”> Nguyen Thai

Đang xem: Cho vay thế chấp in english

10:05 Aug 18, 2017
Vietnamese to English translationsBus/Financial – Finance (general) / mortgage

Vietnamese term or phrase: Giải chấp
Context: Là việc giải trừ thế chấp đối với tài sản đang ở ngân hàng. Một tài sản được giải chấp khi nó đã chấm dứt nghĩa vụ đảm bảo cho khoản nợ – Đã thanh lý hợp đồng vay. Vì vậy việc giải chấp là điều bắt buộc đối với người vay khi đến hạn trả nợ gốc tại ngân hàng.
Hien Luu
KudoZ activityQuestions: 445 (1 open)(8 without valid answers) (58 closed without grading) Answers: 164

*

Local time: 11:38
Lift the mortgage
Explanation:Truy cập đường link dưới đây và tham khảo bài viết về Mortgage mua bán bất động sản, trong đó có nói rõ việc giải chấp (lift the mortgage ) trong các câu sau: Unimproved properties can be mortgaged through the Bank at any time. Before an improved property can be mortgaged, all the Houses and Hotels on all the properties of its color-group must be sold back to the Bank at half price. The mortgage value is printed on each Title Deed card. Once mortgaged, the deed card is turned face-down, until the mortgage is lifted. In order to lift the mortgage, the owner must pay the Bank the amount of mortgage plus 10% interest. When all the properties of a color-group are no longer mortgaged, the owner may begin to buy back houses at full price.

*

This person is a rev-conf.org Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a rev-conf.org Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”> Works in field”, this, event, “170px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Nguyen ThaiVietnamLocal time: 11:38

Summary of answers provided

5 +1 Lift the mortgage This person is a rev-conf.org Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a rev-conf.org Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Nguyen Thai

Xem thêm: Ngân Hàng Hỗ Trợ Vay Tiền Mua Nhà Ở, Vay Nhu Cầu Nhà Ở

*

5 +1 Mortgage Release This person is a rev-conf.org Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a rev-conf.org Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Linh Hoang

*

5 Release This person is a rev-conf.org Certified PRO in Vietnamese to EnglishClick the red seal for more information on what it means to be a rev-conf.org Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>VIET NGUYEN NGO

*

4 (an asset”s) hypothecation is released/terminated/removed This person is a rev-conf.org Certified PRO in English to Vietnamese, Vietnamese to EnglishClick the red seal for more information on what it means to be a rev-conf.org Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Thao Tran
Explanation: Cũng có thể là: lien release, pledge release (tùy từng ngữ cảnh tương ứng), trong tiếng Việt vẫn gọi là giải chấp.This person is a rev-conf.org Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a rev-conf.org Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”> Linh HoangVietnamLocal time: 11:38Specializes in fieldNative speaker of:

*

Vietnamese

Xem thêm: game online 89

agree
This person is a rev-conf.org Certified PRO in Vietnamese to EnglishClick the red seal for more information on what it means to be a rev-conf.org Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”> Thu Nguyen 1 day 10 hrs

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *