Home » Đăng ký tham dự

Đăng ký tham dự

LỆ PHÍ HỘI NGHỊ

Tất cả các bài báo được chấp nhận trình bày tại Hội nghị (Oral/ Poster presentation) đều được đưa vào kỷ yếu hội nghị. Để đảm bảo bài báo của tác giả được đưa vào chương trình và in trong kỷ yếu, đề nghị tác giả thực hiện đóng lệ phí tham dự và trình bày báo cáo tại hội nghị (ít nhất một tác giả tham gia báo cáo tại hội nghị).

Thông tin phí tham dự hội nghị và tài khoản chuyển tiền lệ phí tham dự:

– Phí tham dự: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng)/1 bài báo

– Tên tài khoản: Phạm Thị Đan Ngọc

– Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Tân Định.

– Số tài khoản: 0371000472254

Thời hạn đóng lệ phí: trước ngày 20/11/2017.

Lưu ý:

– Bản thảo không đúng yêu cầu sẽ không được chấp nhận đưa vào kỷ yếu hội nghị.

– Các tác giả không đóng lệ phí tham dự hội nghị trước ngày 20/11 cũng sẽ bị đưa ra khỏi chương trình và kỷ yếu của hội nghị.

– Nếu tác giả có thắc mắc, xin liên hệ:

  1. Về việc chuẩn bị bản thảo cuối cùng: Trần Trung Duy (trantrungduy@ptithcm.edu.vn)
  2. Về việc đăng ký và đóng lệ phí hội nghị: Phạm Thị Đan Ngọc (ngocptd@ptithcm.edu.vn)

Một lần nữa, xin trân trọng cám ơn sự đóng góp của tác giả cho hội nghị, và hẹn gặp tác giả tại Thành phố Hồ Chí Minh.