Home » Lịch sử Hội nghị Quốc gia REV-ECIT

Lịch sử Hội nghị Quốc gia REV-ECIT

 • Hội nghị REV lần thứ I, 1992: Hà Nội, 25-27/11/1992
 • Hội nghị REV lần thứ II, 1994: TP. Hồ Chí Minh City, 11-12/11/1994
 • Hội nghị REV lần thứ III, 1996: Hà Nội, 17-18/10/1996
 • Hội nghị REV lần thứ IV, 1998: Hà Nội, 12-13/12/1998
 • Hội nghị REV lần thứ V, 1999: Hà Nội, 1999
 • Hội nghị REV lần thứ VI, 2000: Hà Nội, 2000
 • Hội nghị REV lần thứ VII, 2001: Hà Nội, 2001
 • Hội nghị REV lần thứ VIII, 2002: Hà Nội, 2-3/11/2002
 • Hội nghị REV lần thứ IX, 2004: Hà Nội, 28-29/11/2004
 • Hội nghị REV lần thứ X, 2006: Hà Nội, 6-7/11/2006
 • Hội nghị REV lần thứ XI, 2008: Hà Nội, 2008,
 • Hội nghị REV lần thứ XII, 2009: Hải Phòng, 2009
 • Hội nghị REV lần thứ XIII, 2010: TP. Hồ Chí Minh, 2010,
 • Hội nghị REV lần thứ XIV, 2011: Đà Nẵng, 02-04/08/2011, Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
 • Hội nghị REV lần thứ XIV, 2012: Hà Nội, 10-12/10/2012, Học viện Kỹ thuật Quân sự
 • Hội nghị REV lần thứ XVI, 2013: Hà Nội, 17-18/12/2013, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Hội nghị REV-ECIT lần thứ XVII, 2014: Nha Trang, 18-19/09/2014, Trường Sỹ Quan Thông Tin Nha Trang
 • Hội nghị REV-ECIT lần thứ XVIII, 2015: TP. Hồ Chí Minh, 11-12/12/2015, Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông
 • Hội nghị REV-ECIT lần thứ XIX, 2016: Hà Nội, 23-24/12/2016, Viện Nghiên Cứu Điện Tử, Tin Học và Tự Động Hoá

 

Hội nghị Quốc gia lần thứ XX về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (National Conference on Electronics, Communications and Information Technology - REV-ECIT)