Home » Địa điểm

Địa điểm

cropped-Posts__Telecoms_Institute_of_Technology_logo.jpgHọc Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ Sở tại TP. Hồ Chí Minh

11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38.295.258, Fax: (028) 39.105.510
Email: hvbcvthcm@ptithcm.edu.vn
Website: http://hcm.ptit.edu.vn

Hội nghị Quốc gia lần thứ XX về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (National Conference on Electronics, Communications and Information Technology - REV-ECIT)