Home » Địa điểm

Địa điểm

Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện: 115 Trần Duy Hưng – Cầu Giấy – Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3556 4919 | Fax: (84-24) 3556 4930 | Email: contact@rfd.gov.vn