Home » Liên hệ

Liên hệ

PGS. TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo

Email: baovnq@ptithcm.edu.vn

Địa chỉ: 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

 

Hội nghị Quốc gia lần thứ XX về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (National Conference on Electronics, Communications and Information Technology - REV-ECIT)